• Paylaş

  KATEGORİ : İŞÇİ SINIFI

  Eklenme tarihi : 2017-11-14
 • 58. maddeye TTK'nın Zonguldak ve Bartın'da işlettiği madenlerin özelleştirilmesinden vazgeçilmesi ayarı yapıldı

  Meclis Genel Kurulu’na getirilen torba yasa tasarısının 58. maddesine 3 bin işçinin kendilerini ocaklara kapattıkları 21 saatlik direnişin basıncıyla rötuş yapıldı.

   

  Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden  sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir” denilerek her iki kurumun sorumluluk alanı içinde yer alan maden sahalarının parça parça özelleştirilmesinin önünü açan maddeye AKP’li milletvekillerinin verdiği önergeyle, “Ancak, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun halen kendisi tarafından doğrudan işletilen işletme izin alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu madde kapsamında ihale edilemez” eki yapıldı.

   

  Önergenin gerekçesinde de “Önerge ile halihazırda TTK tarafından doğrudan işletilen maden alanları kendi uhdesinde kalarak ayrıca ruhsatlandırılıp üretim faaliyetlerine aynı şekilde devam etmesi amaçlanmaktadır. Böylece mevcut üretim yapısının korunması ve istihdamın devamı sağlanmış olacaktır” denildi. 


  Değişiklik TTK’nın sadece Zonguldak ve Bartın’da işlettiği madenlerini kapsıyor. Her iki kuruma ait diğer maden sahalarını kapsamadığı gibi, TTK’nın elinde kalan Zonguldak ve Bartın’daki işletmelere dair yıllardır beklenen düzenlemelerin yapılıp yapılmayacağına dair herhangi bir vurguda da bulunmuyor. Muhalefet partilerinin “kamuya ait tüm madenlerin özelleştirme kapsamı dışına çıkarılması” önergesiyse AKP’liler tarafından reddedildi.